מרחק קטוביץ' - צ'סטוצ'ובה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין קטוביץ' לצ'סטוצ'ובה הוא 61 קילומטר.

קטוביץ' (308,724 תושבים) וצ'סטוצ'ובה נמצאות שתיהן בסלאסקי, Poland. Poland נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין קטוביץ' לצ'סטוצ'ובה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין קטוביץ' לצ'סטוצ'ובה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .