מרחקים מאילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אילת לירושלים הוא 248 קילומטר.

אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת במחוז ירושלים. הדרום ומחוז ירושלים נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .