מרחקים מאילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אילת לירושלים הוא 248 קילומטר.

אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת ב. הדרום ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .