מרחק אילת - חיפה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אילת לחיפה הוא 365 קילומטר.

אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. חיפה נמצאת ב. הדרום ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .