מרחק אילת - נצרת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אילת לנצרת הוא 352 קילומטר.

אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. נצרת (81,410 תושבים) נמצאת ב. הדרום ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .