מרחק אילת - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אילת לרמלה הוא 265 קילומטר.

אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. רמלה (65,800 תושבים) נמצאת ב. הדרום ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אילת לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .