מרחק אשדוד - אילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אשדוד לאילת הוא 252 קילומטר.

אשדוד (207,800 תושבים) נמצאת ב. אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. והדרום נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אשדוד לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אשדוד לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .