מרחק אשקלון - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אשקלון לרמלה הוא 42 קילומטר.

אשקלון (112,900 תושבים) ורמלה (65,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אשקלון לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אשקלון לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .