מרחק באר שבע - אילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין באר שבע לאילת הוא 190 קילומטר.

באר שבע (196,335 תושבים) נמצאת ב. אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. והדרום נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .