מרחק באר שבע - חיפה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין באר שבע לחיפה הוא 176 קילומטר.

באר שבע (196,335 תושבים) וחיפה נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .