מרחק באר שבע - נצרת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין באר שבע לנצרת הוא 168 קילומטר.

באר שבע (196,335 תושבים) ונצרת (81,410 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .