מרחק באר שבע - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין באר שבע לרמלה הוא 76 קילומטר.

באר שבע (196,335 תושבים) ורמלה (65,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין באר שבע לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .