מרחק ברלין - חיפה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ברלין לחיפה הוא 2,792 קילומטר.

ברלין (3,538,652 תושבים) נמצאת בGermany. חיפה נמצאת בIsrael. Germany נמצאת ב. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ברלין לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ברלין לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

הפרש השעות

אזור הזמן בברלין הוא Central European Summer Time (CEST), השעה היא 07:00. אזור הזמן בחיפה הוא Israel Daylight Time (IDT), השעה היא 08:00.

הפרש השעות הוא שעה.

ברלין (CEST)
07:00
חיפה (IDT)
08:00