מרחק ברלין - Nürnberg, Bayern

התכוונתם ל: 84367 Nürnberg, Bayern

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ברלין לNürnberg הוא 378 קילומטר.

ברלין (3,538,652 תושבים) וNürnberg (510,602 תושבים) נמצאות שתיהן בGermany. Germany נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ברלין לNürnberg הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ברלין לNürnberg הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .