מרחק חיפה - אילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין חיפה לאילת הוא 365 קילומטר.

חיפה נמצאת ב. אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. והדרום נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חיפה לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חיפה לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .