מרחק חיפה - באר שבע

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין חיפה לבאר שבע הוא 176 קילומטר.

חיפה ובאר שבע (196,335 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חיפה לבאר שבע הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חיפה לבאר שבע הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .