מרחק חיפה - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין חיפה לרמלה הוא 101 קילומטר.

חיפה ורמלה (65,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חיפה לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין חיפה לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .