מרחק ירושלים - אילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לאילת הוא 248 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת ב. אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. והדרום נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .