מרחק ירושלים - אשדוד

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לאשדוד הוא 53 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) ואשדוד (207,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לאשדוד הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לאשדוד הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .