מרחק ירושלים - אשקלון

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לאשקלון הוא 63 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) ואשקלון (112,900 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לאשקלון הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לאשקלון הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .