מרחק ירושלים - בת ים

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לבת ים הוא 52 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) ובת ים (130,000 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לבת ים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לבת ים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .