מרחק ירושלים - חיפה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לחיפה הוא 120 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) וחיפה נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .