מרחק ירושלים - נצרת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לנצרת הוא 104 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) ונצרת (81,410 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .