מרחק ירושלים - נתניה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לנתניה הוא 72 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת ב. נתניה (183,200 תושבים) נמצאת בהמרכז. והמרכז נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לנתניה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לנתניה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .