מרחק ירושלים - פוריה עילית

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לפוריה עילית הוא 112 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) ופוריה עילית נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לפוריה עילית הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לפוריה עילית הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .