מרחק ירושלים - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לרמלה הוא 37 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת במחוז ירושלים. רמלה (65,800 תושבים) נמצאת ב. מחוז ירושלים ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .