מרחק ירושלים - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לרמלה הוא 37 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) ורמלה (65,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .