מרחק ירושלים - תל אביב יפו

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לתל אביב יפו הוא 53 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) ותל אביב יפו (410,000 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לתל אביב יפו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לתל אביב יפו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .