מרחק ירושלים - Beersheba, Southern

התכוונתם ל: Beersheba, South Carolina

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לBeersheba הוא 70 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת ב. Beersheba (196,335 תושבים) נמצאת בSouthern. וSouthern נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לBeersheba הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לBeersheba הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .