מרחק ירושלים - Jerusalem

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין ירושלים לJerusalem הוא 1 קילומטר.

ירושלים (801,000 תושבים) וJerusalem (801,000 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לJerusalem הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין ירושלים לJerusalem הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .