מרחק נצרת - אילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לאילת הוא 352 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) נמצאת ב. אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. והדרום נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .