מרחק נצרת - אשדוד

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לאשדוד הוא 117 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) ואשדוד (207,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לאשדוד הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לאשדוד הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .