מרחק נצרת - אשקלון

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לאשקלון הוא 135 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) ואשקלון (112,900 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לאשקלון הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לאשקלון הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .