מרחק נצרת - באר שבע

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לבאר שבע הוא 168 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) ובאר שבע (196,335 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לבאר שבע הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לבאר שבע הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .