מרחק נצרת - חיפה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לחיפה הוא 34 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) וחיפה נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .