מרחק נצרת - ירושלים

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לירושלים הוא 104 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) וירושלים (801,000 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .