מרחק נצרת - לונדון

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת ללונדון הוא 3,544 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) ולונדון (8,173,194 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב. United Kingdom נמצאת ב.

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת ללונדון הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

הפרש השעות

אזור הזמן בנצרת הוא Israel Daylight Time (IDT), השעה היא 08:07. אזור הזמן בלונדון הוא British Summer Time (BST), השעה היא 06:07.

הפרש השעות הוא 2 שעות.

נצרת (IDT)
08:07
לונדון (BST)
06:07