מרחק נצרת - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לרמלה הוא 95 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) ורמלה (65,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .