מרחק נצרת - תל אביב יפו

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נצרת לתל אביב יפו הוא 86 קילומטר.

נצרת (81,410 תושבים) ותל אביב יפו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לתל אביב יפו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נצרת לתל אביב יפו הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .