מרחק נתניה - חיפה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נתניה לחיפה הוא 55 קילומטר.

נתניה (183,200 תושבים) נמצאת בהמרכז. חיפה נמצאת ב. המרכז ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נתניה לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נתניה לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .