מרחק נתניה - ירושלים

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נתניה לירושלים הוא 72 קילומטר.

נתניה (183,200 תושבים) נמצאת בהמרכז. ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת ב. המרכז ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נתניה לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נתניה לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .