מרחק נתניה - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין נתניה לרמלה הוא 46 קילומטר.

נתניה (183,200 תושבים) נמצאת בהמרכז. רמלה (65,800 תושבים) נמצאת ב. המרכז ו נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נתניה לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין נתניה לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .