מרחק רמלה - אילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין רמלה לאילת הוא 265 קילומטר.

רמלה (65,800 תושבים) נמצאת ב. אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. והדרום נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .