מרחק רמלה - אשקלון

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין רמלה לאשקלון הוא 42 קילומטר.

רמלה (65,800 תושבים) ואשקלון (112,900 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לאשקלון הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לאשקלון הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .