מרחק רמלה - חיפה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין רמלה לחיפה הוא 101 קילומטר.

רמלה (65,800 תושבים) וחיפה נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לחיפה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .