מרחק רמלה - נתניה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין רמלה לנתניה הוא 46 קילומטר.

רמלה (65,800 תושבים) נמצאת ב. נתניה (183,200 תושבים) נמצאת בהמרכז. והמרכז נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לנתניה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין רמלה לנתניה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .