מרחק תל אביב יפו - אילת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין תל אביב יפו לאילת הוא 280 קילומטר.

תל אביב יפו נמצאת ב. אילת (47,800 תושבים) נמצאת בהדרום. והדרום נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לאילת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .