מרחק תל אביב יפו - ירושלים

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין תל אביב יפו לירושלים הוא 53 קילומטר.

תל אביב יפו וירושלים (801,000 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .