מרחק תל אביב יפו - נצרת

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין תל אביב יפו לנצרת הוא 86 קילומטר.

תל אביב יפו ונצרת (81,410 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לנצרת הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .