מרחק תל אביב יפו - רמלה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין תל אביב יפו לרמלה הוא 17 קילומטר.

תל אביב יפו ורמלה (65,800 תושבים) נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין תל אביב יפו לרמלה הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .