מרחקים מאראסאטה

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין אראסאטה לירושלים הוא 3,528 קילומטר.

אראסאטה נמצאת בחבל הבסקים, Spain. ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת במחוז ירושלים, Israel. Spain נמצאת ב. Israel נמצאת ב.

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין אראסאטה לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .