מרחקים מAshkelon

קו אווירי

בקו ישר, המרחק בין Ashkelon לירושלים הוא 63 קילומטר.

Ashkelon (112,900 תושבים) נמצאת בSouthern. ירושלים (801,000 תושבים) נמצאת במחוז ירושלים. Southern ומחוז ירושלים נמצאות שתיהן בIsrael. Israel נמצאת ב.

ברכב

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Ashkelon לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .

ברכבת

המסלול מחושב...

בנסיעה בכביש, המרחק בין Ashkelon לירושלים הוא  ;קילומטר.
זמן הנסיעה המוערך הוא  .